Sauene

Vi har fast 3 søyer i barnehagen.Hver eneste vår får vi lamunger. Det er alltid stor stas.På høsten blir vær-lammene slaktet.