You are here:   Uteplassene > Midtre Grillhytte
 Midtre Grillhytte
Minimer

Midtre grillhytte ligger i tilknyttning til nærmiljøanlegget i Austadroa. Her er sandkasse, ballbinge og utedo. På sommeren beiter dyrene på jordene rundt.