Framsiden
Gråtass

Barnehagen har sin egen gråtass traktor som er veldig populær. Det blir mye traktorkjøring og mekking.