Framsiden
Nyheter
Vil du jobbe hos oss? Vi søker etter pedagogisk leder for barnehageåret 2018/2019.Nordby Gårdsbarnehage Biri AS er en privateid natur og gårdsbarnehage på Biri.
I Nordby Gårdsbarnehage ønsker vi å gi barn trygghet i forhold til dyr, og gi dem nære naturopplevelser. Vi er mye ute hvor vi opplever ”det virkelige liv”.

Da vi for barnehageåret 2018/2019 har fått noen ekstra midlertidige barnehageplasser søker

Nordby Gårdsbarnehage Biri AS etter:
- Pedagogisk leder
(Engasjement 15.08.18 – 14.08.19)

Vi ønsker oss ansatte som er:
• Opptatt av å skape en lekende, spennende, lærerik, trygg og utviklende hverdag for barna
• Full av pågangsmot og initiativ, og ser muligheten til å utnytte gårdens og naturens ressurser for å skape noe unikt sammen med barna.
• Flink til å la hvert enkelt barn føle seg sett og verdifull, slik at de får muligheten til å utvikle sine ferdigheter på en god måte, og gi dem følelsen av det å være til nytte.
• Glad i å være ute og flink til å tilrettelegge ute.
• Selvstendig og med gode samarbeidsevner.
• Kompetanse innen tegnspråk vil kunne vektlegges sammen med personlig egnethet.

Konkurransedyktige betingelser
For nærmere opplysninger ta kontakt med styrer Eli Kjendseth tlf: 48 06 90 09 eller
daglig leder Sonja Snuggerud tlf: 91 78 91 81.
Søknad og cv sendes per.e-post til sonja@nordbygardsbarnehage.no.
Søknadsfrist 4.mai.