Framsiden
Ansatte i Nordby Gårdsbarnehage

 

Eli Olstad

 

ELI KJENDSETH - STYRER

Eli er utdannet førskolelærer og hun startet å jobbe i barnehagen som ped.leder høsten 2007. I 2008 tok hun over styreroppgaven. I tillegg til kontoroppgaver jobber Eli barnehageåret 18/19 - 30% på kyllinggruppa.


Nina Karlstad

 

NINA KARLSTAD - PED.LEDER 

Nina er utdannet førskolelærer og har jobbet i skolen i flere år. Hun startet som ped.leder hos oss høsten 2010. Barnehageåret 18/19 jobber Nina 80% stilling på lammegruppa.


 

GINA HUSTAD - PED.LEDER

 

Gina begynte som styrer hos oss ved oppstart av barnehagen i 2006. Etter at Eli overtok styreroppgaven jobbet Gina som ped.leder i barnehagen til hun sluttet i 2012. Etter å ha studert ferdig til spes.ped begynte Gina hos oss igjen vinteren 2014. Hun jobber barnehageåret 18/19 - 80% stilling som ped.leder på Kalvegruppa.


 

KATE IVERSEN - ( PED.LEDER )

Kate jobbet i barnehagen som assistent ved oppstart i 2006 til høsten 2008. Hun startet da på sin utdannelse som førskolelærer i Trondheim. Fra barnhageåret 2011/2012 kom hun tilbake igjen til oss som ped.leder. Barnehageåret 18/19 har Kate permisjon.


 

 KARI GUTUBAKKEN HAUG - PED.LEDER

Kari er utdannet barnevernspedagog og begynte hos oss 1.februar 2013. Hun har siden hun startet opp her tatt studie barnehagepedagogikk. Kari jobber barnehageåret 18/19 i 45 % stilling på kyllinggruppa.


 

INGVILD SKREDEN ANDERSEN - PED.LEDER

Invild begynte som ped.leder hos oss i fjor. Hun jobbet tidligere i Tongjordet barnehage og kommer opprinnelig fra Bergen. Ingvild jobber 100% som ped.leder på lammegruppa.


 

MAREN ELISE MÆHLUM - PED.LEDER

Maren begynte som ped.leder hos oss i fjor. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer med fordypning i natur og bevegelse våren 2017. Maren er opprinnelig fra Dokka og jobber 100% som ped.leder på kyllinggruppa.


 

STINE OSAN - PED.LEDER

Stine er ny ped.leder hos oss i år. Hun bor på Gjøvik og var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2018. Hun jobber 100% som ped.leder på kyllinggruppa. 


 

VIVIAN RUUD GROVEN - PED.LEDER

Vivan er ny hos oss i år. Hun bor på Fåberg, var ferdig utdannet førskolelærer i 2006 og har jobbet tidligere både i barnehage og skole. Hun jobber i 100% stilling som ped.leder på kyllinggruppa. 


Liv Jorunn J. Berget

 

LIV JORUNN J. BERGET - BARNE OG UNGDOMSARBEIDER

Liv Jorunn er utdannet kokk og har jobbet som assistent i barnehagen siden  2008 og frem til hun var ferdig utdannet barne og ungdomsarbeider våren 2017. Barnehageåret 18/19 jobber hun 80 % stilling som barne og ungdomsarbeider på kalvegruppa.


 

GRETHE E. NILSEN - ASSISTENT

Grethe har jobbet som assistent i barnehagen siden oppstart i 2006. Barnehageåret 18/19 jobber hun 80% stilling på kalvegruppa.


Mette Iversen

 

METTE IVERSEN - ASSISTENT

Mette har jobbet flere år på Honne og begynte som assistent i barnehagen i 2008. Barnehageåret 18/19 jobber hun 100% stilling på kyllinggruppa.


Kari Skarseth

 

KARI SKARSETH - ASSISTENT 

Kari har jobbet flere år i Biri barnehage og startet i vår barnehage som assistent høsten 2008. Barnehageåret 18/19 jobber hun 60 % stilling på kyllinggruppa.


Christian Gjørslie

 CHRISTIAN GJØRSLIE - ASSISTENT 

Christian startet som assistent i barnehagen vinteren 2009. Barnehageåret 18/19 jobber Christian 100% stilling på lammegruppa.


Torunn Sørum

 

TORUNN SØRUM - ASSISTENT 

Torunn begynte å jobbe i barnehagen høsten 2009. Barnehageåret 18/19 jobber hun 80% stilling på lammegruppa.


 

MARITA L. DAHLSENG - ASSISTENT

Marita har jobbet hos oss som vikar siden barnehageåret 14/15. Barnehageåret 18/19 jobber hun 100% stilling som assistent på kyllinggruppa. 


 

MARTE JOHNSEN - ASSISTENT

Marte begynte hos oss høsten 2017. Hun kommer opprinnelig fra Ski, er utdannet Agronom og har jobbet på Lena-Valle videregående tidligere. Marte jobber 100% stilling som assistent og er i år både på lammegruppa og kyllinggruppa. 


Sonja Snuggerud

 

SONJA SNUGGERUD - EIER, ADMINISTRASJON

Sonja er eier av barnehagen. Før hun startet barnehagen jobbet hun som regnskapsfører. Nå jobber hun i administrasjonen til barnehagen, hvor hun har det økonomiske ansvaret.