Framsiden
Ansatte i Nordby Gårdsbarnehage og SFO

Eli Olstad

 

ELI KJENDSETH - STYRER

Eli er utdannet førskolelærer og hun startet å jobbe i barnehagen som ped.leder høsten 2007. I 2008 tok hun over styreroppgaven. I tillegg til kontoroppgaver jobber Eli 40% på kalvegruppa.


Nina Karlstad

 

NINA KARLSTAD - PED.LEDER 

Nina er utdannet førskolelærer og har jobbet i skolen i flere år. Hun startet som ped.leder hos oss høsten 2010. Barnehageåret 15/16 jobber Nina 80% stilling på kyllinggruppa.


 

KATE IVERSEN - PED.LEDER

Kate jobbet i barnehagen som assistent ved oppstart i 2006 til høsten 2008. Hun startet da på sin utdannelse som førskolelærer i Trondheim. Fra barnhageåret 2011/2012 kom hun tilbake igjen til oss, og jobber nå som ped.leder. Hun jobber 100% stilling på kalvegruppa.


 

GINA HUSTAD - PED.LEDER

 

Gina begynte som styrer hos oss ved oppstart av barnehagen i 2006. Etter at Eli overtok styreroppgaven jobbet Gina som ped.leder i barnehagen til hun sluttet i 2012. Etter å ha studert ferdig til sped.ped begynte Gina som vikar hos oss vinteren 2014. Hun jobber nå 80% stilling på kyllinggruppa.


 

KARI GUTUBAKKEN HAUG - (PED. LEDER) PERMISJON.

Kari er utdannet barnevernspedagog og begynte hos oss 1.februar 2013. Kari har permisjon t.o.m 14.08.16.

      

       


 

GRETHE E. NILSEN - ASSISTENT

Grethe har jobbet som assistent i barnehagen siden oppstart i 2006. Barnehageåret 15/16 jobber hun 80% stilling på kalvegruppa.


Liv Jorunn J. Berget

 

LIV JORUNN J. BERGET - ASSISTENT 

Liv Jorunn er utdannet kokk og har jobbet som assistent i barnehagen siden i 2008. Barnehageåret 15/16 jobber hun 80% stilling på kyllinggruppa.


Mette Iversen

 

METTE IVERSEN - ASSISTENT

Mette har jobbet flere år på Honne og begynte som assistent i barnehagen i 2008. Barnehageåret 15/16 jobber hun 100% stilling på kyllinggruppa.


Kari SkarsethKARI SKARSETH - ASSISTENT 

Kari har jobbet flere år i Biri barnehage og startet i vår barnehage som assistent høsten 2008. Barnehageåret 15/16 jobber hun 60 % stilling på kyllinggruppa.


Christian Gjørslie

 CHRISTIAN GJØRSLIE - ASSISTENT 

Christian startet som assistent i barnehagen vinteren 2009. Barnehageåret 15/16 jobber Christian 80% stilling på kalvegruppa.


Torunn Sørum

 

TORUNN SØRUM - ASSISTENT 

Torunn begynte å jobbe i barnehagen høsten 2009. Barnehageåret 15/16 jobber hun 100% stilling på kyllinggruppa.


 

MARITA L. DAHLSENG - ASSISTENT

Marita har jobbet hos oss som vikar barnehageåret 14/15. Barnehageåret 15/16 jobber hun 30% stilling som assistent på kyllinggruppa.


Sonja Snuggerud

 

SONJA SNUGGERUD - EIER, ADMINISTRASJON

Sonja er eier av barnehagen. Før hun startet barnehagen jobbet hun som regnskapsfører. Nå jobber hun i administrasjonen til barnehagen, hvor hun har det økonomiske ansvaret.