Framsiden
Dyra og fjøset

Dyra våre må ha stell hver dag, og barna får ta del i alt! Vi har stell både morgen og ettermiddag. I ni tida går en voksen med noen barn til fjøset. Antall barn per stell kan variere ut i fra alder og modenhet, men vi rullerer slik at alle barna får være med! I tillegg har også hver gruppe sin egen fjøsdag! Et fjøsstell innebærer foring, skifting av vann samt rengjøring, og barna har egne redskaper som er tilpasset deres størrelse slik at de kan delta. Når møkka er samlet i store og små trillebårer trilles den ut i skuffa på traktoren og erstattes av ny flis. En dag i uka rengjører vi også hønehuset. Denne dagen har vekselvis kalvene(4 og 5 åringer) og lammene(3 åringene) ansvaret for, og de bruker derfor mye tid i fjøset disse dagene. Ved 16.00 tiden må dyrene ha påfyll av mat og vann for andre gang, og det får barna også muligheten til å være med på.

Click to view album: Geiter
Geiter (1 Photo) RSS Syndication
Click to view album: Hønene
Hønene (3 Photos) RSS Syndication
Click to view album: Sauene
Sauene (6 Photos) RSS Syndication
Click to view album: Grisene
Grisene (7 Photos) RSS Syndication
Click to view album: Kyrne
Kyrne (7 Photos) RSS Syndication
Click to view album: Kattene
Kattene (1 Photo) RSS Syndication
Click to view album: Kaninene
Kaninene (8 Photos) RSS Syndication