Framsiden
Lammegruppen

 

Lammegruppa 2016-2017

 

Dette barnehageåret er det ti barn på lammegruppa. Vi holder til på Rødkløver`n sammen med de største barna i barnehagen, kalvegruppa. Vi er mye sammen, men er også delt på turdager og fjøsdager. De dagene vi er i barnehagen vil vi dele oss i smågrupper på tvers av alder. Vi vil ha aktiviteter som kjøkken, lekegrupper, språkaktiviteter og spill. I alle disse aktivitetene øves det på turtaking, samarbeid, språk og kommunikasjon. Dette er igjen viktige forutsetninger for utvikling og læring! 

I hverdagen på lammegruppa setter vi av mye tid til lek. I leken lærer barna sosial kompetanse, som å ta hensyn til hverandre og sette seg inn i andre roller. Vi ønsker at de skal få erfaringer og kjenne glede ved å være en del av et sosialt fellesskap. 

Lammegruppa følger, som resten av barnehagen, livet på gården gjennom året. Det innebærer våronn og innhøsting, slakting og tradisjoner knyttet til gårdsdrift. Utfra barnas alder og forutsetninger tilrettelegger vi uker og dagsrytmer slik vi tror blir det beste for barnegruppa. 

Vi har daglige samlinger med månedens sang, regle og fortelling. Her blir det mye repetisjon og barna blir kjent med ulike formidlingsformer (bilder, bøker, dramatisering m.m). I tillegg bruker vi enkle tegn (NMT; norsk med tegnstøtte) som en støtte i språkutviklingen og som en visualisering av språket. 

Samtidig med at barnehagen har planer og aktiviteter iløpet av året, er det også viktig å ta barna på alvor i her- og –nå situasjoner. Barn lever (heldigvis) i nu-et og det kan være behov for å legge egne planer til side hvis det er noe spesielt barna er opptatt av! Da ønsker vi å gi rom for barnas spontanitet!