Framsiden
Lammegruppen

LAMMEGRUPPA 2018 - 2019.

Dette barnehageåret er det 21 barn på lammegruppa. Hele gruppa har basen sin på Rødkløveren. Vi går på tur, jobber i fjøset, lager mat, holder på med formingsaktiviteter og leker masse inne og ute. I alle disse aktivitetene deles vi oss gjerne i små grupper. Her øves det på turtaking, samarbeid, språk og kommunikasjon. Dette er igjen viktige forutsetninger for utvikling og læring!
Lammegruppa følger, som resten av barnehagen, livet på gården gjennom året. Det innebærer våronn og innhøsting, slakting og tradisjoner knyttet til gårdsdrift. Utfra barnas alder og forutsetninger tilrettelegger vi uker og dagsrytmer slik vi tror blir det beste for barnegruppa.
I hverdagen på lammegruppa setter vi av mye tid til lek. I leken lærer barna sosial kompetanse, som å ta hensyn til hverandre og sette seg inn i andre roller. Vi ønsker at de skal få erfaringer og kjenne glede ved å være en del av et sosialt fellesskap.
Vi har daglige samlinger med månedens sang, regle og fortelling. Her blir det mye repetisjon og barna blir kjent med ulike formidlingsformer (bilder, bøker, dramatisering m.m)
Samtidig med at barnehagen har planer og aktiviteter iløpet av året, er det også viktig å ta barna på alvor i her- og –nå situasjoner. Barn lever (heldigvis) i nu-et og det kan være behov for å legge egne planer til side hvis det er noe spesielt barna er opptatt av! Da ønsker vi å gi rom for barnas spontanitet!