Framsiden
Kyllinggruppen

 

KYLLINGGRUPPA 2016 -17

Gruppen består i år av 18 barn, hvor 7 barn er toåringer og 11 barn er ettåringer.
Vi har mange nye barn på gruppa i år og for disse prioriterer vi all tiden til tilvenningsprosessen. Det kan være nokså overveldende å gå fra en trygg omsorgsrelasjon og oversiktlig hverdag, til ukjente voksne og en ny hverdag med nye rutiner. Barnets tilvenning er en svært viktig prosess som tar tid. Barn er ulike og det er viktig at vi imøtekommer alle individuelt ut i fra hvordan barnet har det i denne prosessen. Noen er robuste og andre er mer sensitive for forandringer. Noen virker helt tilvendt etter en uke og andre kan trenge flere måneder.

Vi har organisert kyllinggruppa slik at ett- og toåringene tidvis er felles og tidvis er delt. De vil være delt under alle måltider og de fleste samlingsstunder, samt at toåringene går på tur torsdager og da blir borte fra barnehagen en stor del av dagen. Resten av tida vil de være sammen. Toåringene har fått veslerommet som sin faste måltidsbase og her har alle fått sin faste plass rundt bordet. Dette fungerer kjempefint og gruppa trives svært godt på dette rommet hvor vi også tar oss tid til litt lek i etterkant av måltidene. Dette blir også basen til samlingsstunder for toåringene. Ettåringene har også fått faste sitteplasser. De benytter de to bordene i det store rommet. Faste plasser skaper trygghet for barnet og vi ser allerede nå at mange trekker mot stolene sine når de skjønner at det begynner å nærme seg et måltid. Rutiner og trygghet er det viktigste for de yngste barna og så kan andre aktiviteter komme etter hvert.

 


Vi ser at dyra våre fenger mange av barna. Vi har hatt mange fine stunder utenfor buret til hønene og kaninene. Det er også veldig gjevt å gi pasta til geitene. Noen har også vært med i fjøset og måket møkk og hilst på grisene våre.