Framsiden
Kalvegruppen

 Kalvegruppa 2016/2017.

Årets kalvegruppe består av 10 barn. 8 av barna var på kalvegruppa også i fjor, mens to barn er helt nye hos oss. 7 av barna er født i 2011 og 3 av barna er født i 2012.

Rødkløver’n er i år inndelt i lamme- og kalvegruppe.  Mandager, onsdager og torsdager er kalve- og lammegruppa sammen og inndelt i mindre grupper på tvers av alder. På disse dagene har vi ansvar for kjøkken og fjøs, og i tillegg vil en smågruppe ha fokus på språkstimulering og lek. Hvem som deltar på de ulike gjøremålene vil variere fra uke til uke. I år har vi faste turdager tirsdag og fredag, der lamme- og kalvegruppa er på tur hver for seg.

 

Temaene vi jobber med i løpet av barnehageåret følger barnehagens kulturår med utgangspunkt i årstidene og livet på gården. I tillegg til dette jobber vi med å utvikle barnas sosiale kompetanse og lekeferdigheter kontinuerlig gjennom året, samt fokuserer på vennskap. Sosial kompetanse og vennskap er viktig både i forhold til trivsel og læring for barna.

 

Stimulering og styrking av barnas språkutvikling er også et stort tema som vi jobber systematisk med hele året, og noe vi er bevisste på i alle situasjoner og aktiviteter. Vi setter ord på det vi ser og det vi gjør, synger, rim og regler, leser bøker, undrer oss, tøyser og tuller med språket og samtaler om det som opptar barna her og nå.

 

Gjennom året vil vi også ha fokus på selvstendighetstrening, da dette er en viktig del i barnas utvikling, samt at det ved skolestart forventes det en viss grad av selvstendighet, både i forhold til påkledning, dobesøk mv.