Framsiden
Kalvegruppen

KALVEGRUPPA 2018/2019

Årets kalvegruppe består av 11 barn. 
Kalvegruppa holder til i stabburet. 
Kalvegruppa er mye på tur i nærområdet. To til tre dager i uka er det tur til en av grillhyttene eller «blåtur» hvor vi ikke vet hvor vi havner. Barna har sekker med klesskift og vannflasker, og de voksne har lunsj i sekken. Når det ikke er tur, har vi fjøsstell og aktiviteter i barnehagen.
Temaene vi jobber med i løpet av barnehageåret følger barnehagens kulturår med utgangspunkt i årstidene og livet på gården. I tillegg til dette jobber vi med å utvikle barnas sosiale kompetanse og lekferdigheter kontinuerlig gjennom året, samt fokusering på vennskap. Sosial kompetanse og vennskap er viktig både i forhold til trivsel og læring for barna.
Stimulering og styrking av barnas språkutvikling er også et stort tema som vi jobber systematisk med gjennom hele året, og noe vi er bevisst på i alle situasjoner og aktiviteter. Vi setter ord på det vi gjør, vi synger, leser rim og regler, leser bøker og tøyser og tuller med språket og samtaler med det som opptar barnet her og nå.
Gjennom året vil de største barna også ha «klubb» en gang i uka. Der vil det være fokus på selvstendighetstrening, som er en viktig del av barns utvikling. Barnehagen skal legge til rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.