Framsiden
Vi tar inn sauen fra sommerbeite 24.september
Vi lager eplemost 8.august
Saueklipping og tur til kaldtfjøset 19.mars
Tur for kyllinger til Traktorplassen og Kaldtfjøset uke 5
Elg og Elgjeger 16.oktober
Vi tar inn Sauen 26.September